Voortgang subprogrammadoelen

kw 1

kw 2

Bepalen provinciaal ruimtelijk beleid en inzet op samenhangend beleid met medeoverheden

Zorgdragen voor aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en ontmoeten is

Stimuleren van integrale (gebieds-)ontwikkelingen met ruimtelijke kwaliteit