Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

11.997

5.281

12.392

395

Baten

51

Saldo van het programma

11.997

5.230

12.392

395

Mutaties in de reserves

291

291

Beslag op de algemene middelen

11.706

5.230

12.101

395

Investeringen