Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

14.416

6.176

13.448

-968

Baten

333

1.095

333

Saldo van het programma

14.083

5.081

13.115

-968

Mutaties in de reserves

Beslag op de algemene middelen

14.083

5.081

13.115

-968

Investeringen