Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

277.826

91.053

261.604

-16.222

Baten

151.363

15.184

153.653

2.290

Saldo van het programma

126.463

75.870

107.951

-18.512

Mutaties in de reserves

29.575

11.063

-18.512

Beslag op de algemene middelen

96.888

75.870

96.888

Investeringen