Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

54.595

18.448

55.035

440

Baten

6.803

3.099

7.243

440

Saldo van het programma

47.792

15.349

47.792

Mutaties in de reserves

5.830

5.830

Beslag op de algemene middelen

41.962

15.349

41.962

Investeringen