Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

15.028

7.882

14.996

-32

Baten

174

185

484

310

Saldo van het programma

14.854

7.696

14.512

-342

Mutaties in de reserves

1.550

1.300

-250

Beslag op de algemene middelen

13.304

7.696

13.212

-92

Investeringen