Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

22.728

11.215

22.653

-75

Baten

1.527

428

1.902

375

Saldo van het programma

21.201

10.787

20.751

-450

Mutaties in de reserves

11.030

10.580

-450

Beslag op de algemene middelen

10.171

10.787

10.171

Investeringen