Bijstellingen

 
Alleen technische wijzigingen zie ook bijlage 2

Natuurbeheer
Een deel van de per jaar wisselende inkomsten zijn nog niet begroot. De waterschappen betalen de co-financiering voor POP-subsidies via de provincie aan RVO (€ 290.000). De BTW van de bijdrage aan BIJ12 is retour ontvangen en als inkomsten geboekt, normaal wordt dit in mindering gebracht op de bijdrage (€ 150.000). De inkomsten en uitgaven zijn hierdoor hoger. Totaal € 440.000 extra lasten en extra baten.