Voortgang subprogrammadoelen

kw 1

kw 2

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

De Commissaris van de Koning als rijksorgaan bevordert goed openbaar bestuur.

De provincie participeert intensief op gelijkwaardig niveau met andere partijen en verbindt om ontwikkelingen te versterken.

De provincie versterkt de regionale uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Geen verandering

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Vijfheerenlanden: De in- en ontvlechting van de provinciale beleidsvelden behoeft aandacht (risico- en impactanalyse).

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Waarschijnlijk budgettair neutraal, maar dit is nog niet zeker.

De provincie houdt risicogericht en proportioneel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.