Voortgang subprogrammadoelen

kw 1

kw 2

Versterken beleidsstrategie en governance mobiliteit

Zorgdragen voor veilig en goed doorstromend verkeer over (water)weg en voor fiets

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
geen verandering t.o.v. de begroting

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
De komende jaren gaat er veel “op de schop”, denk aan de Noordelijke Randweg Utrecht, Ring Utrecht, Knooppunt Hoevelaken en de A27 richting Gorinchem. Om de verkeershinder te beperken en de draaischijf Utrecht ook tijdens de werkzaamheden draaiende te houden, is gestart met het project Minder Hinder. Het Rijk is primair verantwoordelijk voor Minder Hinder maatregelen. Momenteel wordt de Minder Hinder opgave bepaald. Het provinciale belang ligt met name in het kosteneffectief laten functioneren van het OV-systeem en het waarborgen van de doorstroming op het onderliggend wegennet. De provincie is nauw betrokken bij Minder Hinder om deze belangen te waarborgen. Gezien de grote schaal van de hinder en de start van de hinder per 2021, bestaat een reëel risico dat Minder Hinder maatregelen onvoldoende zijn om negatieve effecten op het OV-systeem weg te nemen, wat mogelijk extra exploitatiekosten tot gevolg heeft.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
geen financiële gevolgen voor de begroting

Optimaliseren regionaal openbaar vervoer

Versterken beheer en onderhoud