Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

49.896

20.202

48.860

-1.036

Baten

7.801

5.605

7.801

Saldo van het programma

42.095

14.597

41.059

-1.036

Mutaties in de reserves

5.719

3.664

-2.055

Beslag op de algemene middelen

36.376

14.597

37.395

1.019

Investeringen