Bijstellingen

Stimuleringsbijdrage Levenslustig Ondiep.
In 2005 is een stimuleringsbijdrage Levenslustig Ondiep toegekend. Het eindresultaat is onlangs opgeleverd en de gemeente Utrecht heeft nu de accountantsverklaring voor dit project opgeleverd en gevraagd om betaling van de laatste termijn van 500.000. Echter, in 2016 is het openstaande bedrag van € 500.000 ten onrechte afgeboekt en ten gunste van de algemene middelen gebracht. Dat betekent dat er geen reservering tegenover deze verplichting bij Binnenstedelijke Ontwikkeling open staat. Voorgesteld wordt om de uitbetaling van de laatste termijn ad € 500.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Correctie overhead (technische wijziging,  zie ook bijlage 2)
In de kadernota zijn extra formatieplaatsen opgenomen, het budget hiervoor is  functioneel geboekt. Per formatieplaats wordt echter ook een compensatie opgenomen voor de overheadkosten (€ 15.000 per fte). Dit budget wordt nu geplaatst onder Overhead. Voor 2019 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2019.Voor programma 1 betekent dit een correctie van € -105.000.