Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

24.276

10.089

24.276

Baten

7.042

553

7.605

563

Saldo van het programma

17.234

9.536

16.671

-563

Mutaties in de reserves

3.976

3.813

-163

Beslag op de algemene middelen

13.258

9.536

12.858

-400

Investeringen