Bijlage 2: Technische begrotingswijzigingen

Programma / Reserve en onderwerp

Lasten 2018

Baten 2018

Totaal

-10.995

-10.995

Correctie overhead

-105

Natuurbeheer

440

440

Aanvullende bodemsanering

700

263

Grondwaterheffing

100

-

Verkoop Middelwaartseplas

150

150

Cofinancieringsfonds

160

160

Regionaal Verkeersmanagement RVM

-1.100

-1.100

Noordelijke Randweg Utrecht NRU VERDER

-13.200

-

Grote Wegen Werken GWW

4.450

5.000

Brede Doeluitkering Verkeersveiligheid

-3.500

-

Kosten OV (voormalig BRU)

-3.872

-2.610

Streekconsessie (PU)

1.000

1.000

Duurzame kerken

-600

-

Ruimtelijk erfgoedbeleid

150

Limes samenwerking 2016-2019

375

375

Correctie overhead

-843

correctie budget integriteitsonderzoek

-125

Correctie binnen programma 7 BIBOB

-

Correctie overhead

948

Actualisatie Mip ICT

-2.055

correctie budget integriteitsonderzoek

125

Aanvullende bodemsanering uit egalisatiereserve bodemsanering

437

Grondwaterheffing uit reserve grondwaterheffing

100

Duurzame kerken lagere onttrekking uit de reserve erfgoedparels

-600

Ruimtelijk erfgoedbeleid uit reserve Culturele Hoofdstructuur

150

Actualisatie Mip ICT aan reserve ICT

2.055

Lagere onttrekking reserve ICT

toevoeging en onttrekking reserve VERDER

-5.894

7.306

toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

550

toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

3.500

toevoeging aan reserve BRU/Ov

1.262