Bijlage 1: Politiek relevante begrotingswijzigingen

Programma / Reserve en onderwerp

Lasten 2018

Baten 2018

Totaal

4

50

Stimuleringsbijdrage Levenslustig ondiep

500

-

alleen technische wijzigingen

-

-

Programma Uitvoering Bodemsanering

-800

300

Recreatieschappen

-92

-

Capaciteit business developement

-250

-

geen wijzigingen

-

-

alleen technische wijzigingen

-

-

alleen technische wijzigingen

-

-

Correctie servicekosten 2012-2016 huurders

96

-

Lagere telefonie en internetkosten

-150

-

Lagere onttrekking reserve bodemsanering

-700

Toevoeging aan de projectreserve

250

zie voor toelichtingen op de programma's en de algemene dekkingsmiddelen